Sistemi prokurorial, struktura dhe kompetencat

Sistemi prokurorial, struktura dhe kompetencat

Përshkrimi

Objektivat

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Blerim Isufaj

  • 18 Prill