Menaxhimi i punës në administratën e sistemit gjyqësor

Menaxhimi i punës në administratën e sistemit gjyqësor

Përshkrimi

• Metodologjia e një pune efikase; • Rëndësia e llogaridhënies së stafit administrativ; • Raportimi (llojet e ndryshme të raportimit).

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: • Aplikojnë standardet adekuate të menaxhimit dhe udhëheqjes; • Hartojnë plane për një punë të suksesshme dhe marrin vendime të arsyeshme; • Krijojnë ambient për një pune kreative, efikase dhe efektive; • Menaxhojnë situatat stresuese dhe punës me presion.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Shkelzen Maliqi

Astrit Hoti

  • 24-25 Prill