Program intershipi i kandidatëve nga Shkolla e Magjistraturës së Francës

Program intershipi i kandidatëve nga Shkolla e Magjistraturës së Francës

Përshkrimi

Objektivat

Vendi i mbajtjes

Lokacioni:

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

  • 29-16 Janar