TIT - Barazia Gjinore në Procedurë Gjyqësore

TIT - Barazia Gjinore në Procedurë Gjyqësore

Përshkrimi

Prezantimi i përmbledhjes-modulit dhuna në familje

Objektivat

Vendi i mbajtjes

Lokacioni:

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Albert Zogaj

  • 13-14 Shkurt