Fillimi i hetimit formal dhe procedura penale

Fillimi i hetimit formal dhe procedura penale

Përshkrimi

Masat e fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe hetimit janë veprime hetimore që kryhen në bashkëpunim në me të Prokurorit të Shtetit, Policisë dhe Gjyqtarit të Procedurës paraprake. Si veprime hetimore ndërmerren në procedurën paraprake dhe si masa janë në funksion të ndjekjes dhe luftimit sa më efikas të kriminalitetit sidomos të kriminaliteti të organizuar, zbulimin e të dhënave financiare etj.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij prezantimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: - Identifikojnë se cilat janë masat e fshehta hetuese; - bëjnë dallimin në mes dymbëdhjetë masave të parapara në KPPRK; - vlersojnë se kush është i autorizuar ti zbatoj këto masa; - kuptojmë kushtet e qarta ligjore që janë të përcaktuara për zbatimin e tyre.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Agim Kurmehaj

  • 21 Maj