E drejta e BE

E drejta e BE

Përshkrimi

Qëllimi i këtij sesioni është përfitimi i njohurive të gjyqtarëve dhe prokurorëve lidhur me burimet e së drejtës së BE-së. Ky modul u mundëson gjyqtarëve dhe prokurorëve të Kosovës të njoftohen lidhur me hierarkinë e këtyre burimeve. Analizimi i burimeve të së drejtës së BE-së do të mbetej i mangët po të mos plotësohej edhe me vendime të Gjykatës së Drejtësisë së BE-së, të cilat gjithashtu do zënë një vend të rëndësishëm në këtë modul

Objektivat

Duke analizuar në detaje institucionet Bashkimit Evropian synohet që pjesëmarrësit përmes këtij prezantimi: - të kuptojnë në mënyrë më të detajuar burimet e përgjithshme të së drejtës së BE-së - të kuptojnë burimet primare të së drejtës së BE -së - të kuptojnë hierarkinë e këtyre burimeve - të familjarizohen me vendimet e Gjykatës së Drejtësisë së BE-së lidhur me burimet e së drejtës.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Emrush Ujkani

  • 14 Gusht