TIT - Etika Gjyqësore

TIT - Etika Gjyqësore

Përshkrimi

Objektivat

Vendi i mbajtjes

Lokacioni:

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

John Fields

  • 24 Prill