Menaxhimi i lëndëve të përfituesve të ndihmës juridike falas deri në realizim

Menaxhimi i lëndëve të përfituesve të ndihmës juridike falas deri në realizim

Përshkrimi

Objektivat

Ngritja e kapaciteteve të zyrtarëve të Agjencionit për Ndihmë Juridike Falas në menaxhimin e lëndëve

Vendi i mbajtjes

Lokacioni:

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Vaton Durguti

Valdet Gashi

  • 23 Maj