Njoftim i shkurtër për sistemin e gjyqësorit në Kosovë – gjeneral

Njoftim i shkurtër për sistemin e gjyqësorit në Kosovë – gjeneral

Përshkrimi

Objektivat

Vendi i mbajtjes

Lokacioni:

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Bashkim Hyseni

Vaton Durguti

  • 29 Maj