E drejta administrative dhe konflikti administrativ

E drejta administrative dhe konflikti administrativ

Përshkrimi

Objektivat

Vendi i mbajtjes

Lokacioni:

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Ramiz Kuqi

Ragip Namani

Afrim Shala

Hasan Shala

  • 05-06 Qershor