Procedura Kontestimore

Procedura Kontestimore

Përshkrimi

Objektivat

Ngritja e kapaciteteve të zyrtarëve të Agjencionit për Ndihmë Juridike Falas në për çështjet nga procedura kontestimore

Vendi i mbajtjes

Lokacioni:

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Valon Totaj

Lumni Sallauka

  • 11 Qershor