Procedura përmbarimore

Procedura përmbarimore

Përshkrimi

Objektivat

Ngritja e kapaciteteve të zyrtarëve të Agjencionit për Ndihmë Juridike Falas në çështjet përmbarimore

Vendi i mbajtjes

Lokacioni:

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Isa Shala

Qerim Ademaj

  • 13 Qershor