Komunikimi dhe marrëdhëniet me publikun

Komunikimi dhe marrëdhëniet me publikun

Përshkrimi

Objektivat

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Hotel International Prishtina

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Rafet Haxhaj

  • 12-13 Korrik