Menaxhimi i rasteve

Menaxhimi i rasteve

Përshkrimi

• Menaxhimi i rasteve;

• Parimet themelore të menaxhimit të rasteve;

• Teknikat kryesore të menaxhimit të rasteve;

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:

• Zbatojnë parimet e menaxhimit të rasteve;

• Zbatojnë njohuritë në menaxhimin e rasteve;

• Aplikojnë teknikat e menaxhimit të rasteve.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Vaton Durguti

Valdet Gashi

  • 12 Shtator