Ngritja e efikasitetit në administratën e gjyqësorit dhe prokurorisë

Ngritja e efikasitetit në administratën e gjyqësorit dhe prokurorisë

Përshkrimi

Objektivat

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Hotel Solid

Qyteti: Suharekë

Shteti:

Trajnues:

Lavdim Krasniqi

Bahri Hyseni