Fuqizimi i përkujdesjes alternative i sistemit të strehimit familjar për t’iu përgjigjur nevojave të fëmijëve pa kujdesje prindërore UNICEF Regjioni Prishtine, Ferizaj, Gjilan, Mitrovice

Fuqizimi i përkujdesjes alternative i sistemit të strehimit familjar për t’iu përgjigjur nevojave të fëmijëve pa kujdesje prindërore UNICEF Regjioni Prishtine, Ferizaj, Gjilan, Mitrovice

Përshkrimi

Objektivat

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

  • 12 Nëntor