Komunikimi ndërpesonal

Komunikimi ndërpesonal

Përshkrimi

Zhvillojnë shkathtësitë relevante për komunikim të qartë dhe konciz

Objektivat

Analizojnë komponentet kryesore të komunikimit

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Valon Jupa

Astrit Hoti

  • 19 Dhjetor