Masat për sigurimin e pranisë së të pandehurit në procedurë penale

Përshkrimi

Cilat janë bazat e caktimit-vazhdimit të këtyre masave, ku janë vështirësitë në identifikimin e rrethanave që e arsyetojnë kërkesën për këto masa dhe që e arsyetojnë caktimin e tyre?

Objektivat

·         Vlerësojnë drejtë elementet për përcaktimin e masave për sigurimin e pranisë së të

·         pandehurit në procedurë;

·         Zbatojnë parimet bazë lidhur me këto masa;

·         Hartojnë dhe arsyetojnë mjaftueshëm vendimet për shqiptimin e këtyre masave.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Ali Kutllovci

Afërdita Bytyqi

  • 17 Janar