Menaxhimi i punës në administraten e sistemit gjyqësor

Përshkrimi

Objektivat

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Hotel Solid

Qyteti: Suharekë

Shteti:

Trajnues:

Shkelzen Maliqi

Astrit Hoti

  • 24-25 Prill