Forenzika

Moduli: Kodi i Procedurës Penale

Nënmoduli: Vendi i ngjarjes dhe forenzika

Përshkrimi

Prezantimi përmban informata themelore nga lëmia shumë e rëndësishme për procedurën penale, zbardhjen e gjendjes faktike gjatë zbatimit të hetimeve dhe vërtetimin e fajësisë së kryesëve të veprave penale. Me përparimin e shkencës, gjatë viteve të fundit edhe metodat forenzike shkencore janë avancuar shumë, ashtu që kjo shkencë e gjyqësisë tani ofron ndihmë të shumë të çmueshme. 

Objektivat

-          Zbatojnë metodat forenzike në procedurën penale dhe të shfrytëzojnë mundësitë e kësaj shkence.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Merita Bina - Rugova

  • 15 Janar