Hetimi

Moduli: Legjislacioni dhe shkathtësitë plotësuese

Nënmoduli: Hetimi i krimeve ndërkufitare

Përshkrimi

Në këtë prezantim do të shpjegohet kuptimi dhe qëllimi i hetimit me theks të veçantë të rasteve me element ndërkufitar, rëndësia dhe zbatimi i ligjeve të aplikueshme në praktikë. Pjesëmarrësit do të mund të zgjerojnë njohurit e tyre rreth hetimit në përgjithësi, fillimit, rrjedhës dhe përfundimit të hetimit.

 

Objektivat

Shpjegojnë fillimin, rrjedhën dhe përfundimin e hetimeve te rastet ndërkufitare; Zgjerojnë njohuritë rreth shqyrtimit të detyrueshëm të lëndës së hetimit; Identifikojnë pezullimin e hetimeve, pushimin e hetimeve dhe kohëzgjatja  e hetimeve.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Agron Uka

  • 06 Korrik