TIT - Regjimi pasuror i bashkëshortëve: Pronësia e përbashkët dhe kontrata martesore

Përshkrimi

Objektivat

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Hotel Sirius

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Haxhi Gashi

  • 06 Dhjetor