Vizitë e prokurorëve të sapo emëruar në Zyren e Auditorit Komëbtar

Përshkrimi

Objektivat

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Safet Berisha

Qerkin Morina

  • 11 Dhjetor