Masat për sigurimin e pranisë së të pandehurit

Përshkrimi

- Thirrja, Urdhërarresti, Premtimi i të pandehurit se nuk do ta braktis vendqëndrimin;

- Ndalimi për tu afruar vendit ose personit të caktuar;

- Paraqitja në stacionin policor;

- Dorëzania dhe Arresti Shtëpiak;

- Diversioni;

- Paraburgimi.

Objektivat

After completion of this training, participants will be able to:

§  Assess properly the elements for determining the measure to ensure the presence of the defendant in the procedure;

§  Implement the basic principles for these measures;

§  Provide sufficient justifications for their decisions when imposing such a measure.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Agim Maliqi

Bahri Hyseni

  • 28 Janar