Procedura penale ku përfshihen kryerësit me çrregullime mendore

Përshkrimi

- Veçoritë e procedurës penale ku përfshihen kryerës me çrregullime mendore;

- Paraburgimi për personat me çrregullime mendore;

- Zbatimi i ekzaminimit psikiatrik;

- Trajtimi i detyrueshëm psikiatrik me ndalim në institucionet e kujdesit shëndetësor dhe në liri.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:

-Zgjerojnë njohuritë lidhur me veçoritë e procedurës penale ku përfshihen kryerës me çrregullime mendore;

-Vlerësojnë caktimin e paraburgimit si masë për personat me çrregullime mendore;

-Analizojnë llojet e trajtimit të detyrueshëm me ndalim në institucionet e kujdesit shëndetësor dhe trajtimit të detyrueshëm psikiatrik në liri.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Hotel International Prishtina

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Hashim Çollaku

Avni Mehmeti

  • 10 Mars