Takim me Trajnues të angazhuar në trajnimet e Programit për Trajnime të Vazhdueshme dhe Programit te Trajnimit Fillestar, për periudhën janar – dhjetor 2020.

Përshkrimi

Objektivat

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Ramadan Gashi

Islam Sllamniku

  • 14 Janar