Punëtori për zhvillimin e kurikulës ToT, kundër dhunës në familje/dhunës ndaj grave

Përshkrimi

Objektivat

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Hotel Dukagjini

Qyteti: Pejë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Ariana Qosaj

Eilinee Skinnider

  • 28-29 Janar