Mbrojtja gjyqësore nga pengim posedimi dhe servitutet

Përshkrimi

Objektivat

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Ahmet Idrizaj

Qerim Ademaj

  • 19 Shkurt