Shpërblimi i dëmit material dhe jo material

Përshkrimi

Objektivat

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Hotel Dukagjini

Qyteti: Pejë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Mahir Tutuli

  • 20 Shkurt