Program i Specializuar Trajnimi - Krimi i organizuar dhe korrupsioni-Sesioni III

Përshkrimi

-Sekuestrimi i pasurisë së fituar më vepër penale të krimit të organizuar dhe korrupsionit;

-Konfiskimi i pasurisë së fituar më vepër penale të krimit të organizuar dhe korrupsionit në procedurë të rregull dhe sipas Ligjit për kompetencat e zgjeruara për konfiskimin e pasurisë;

-Sanksionet penale ndaj kryerësve të veprës penale të krimit të organizuar dhe korrupsioni;

Objektivat

After completion of this training, participants will be able to:

- Apply properly, accurately and completely the legal provisions related to legal qualification of organized crime and offenses related to corruption;

- Conduct proactive investigations and provide admissible evidence supporting the indictments;

- Impose adequate criminal sanctions on the perpetrators of these offenses;

- Seize / confiscate the property acquired through these criminal offenses;

- Implement different forms of international cooperation.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Bashkim Hyseni

Admir Shala

  • 27-28 Tetor