Trajnim i Trajnuesve TiT "Drejtësia Komerciale" Sesioni I

Përshkrimi

Objektivat

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Virtualisht/Online

Qyteti: N/A

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Zlatislava Mihailova

  • 24-27 Nëntor