Veprat penale kundër narkotikëve – më theks të veçantë kur kryhen në formë të organizuar

Përshkrimi

  • Identifikojnë elementet e veprave penale lidhur me narkotikë të rrezikshëm dhe substanca psikotrope;
  • Kryejnë hetime proaktive penale dhe financiare, në rastet që lidhen më trafikimin e narkotikëve të rrezikshëm dhe substancave psikotrope
  • Identifikojnë llojet e narkotikëve dhe pasojat e përdorimit të narkotikëve të rrezikshëm dhe substancave psikotrope.

Objektivat

  • Identifikojnë elementet e veprave penale lidhur me narkotikë të rrezikshëm dhe substanca psikotrope;
  • Kryejnë hetime proaktive penale dhe financiare, në rastet që lidhen më trafikimin e narkotikëve të rrezikshëm dhe substancave psikotrope;
  • Identifikojnë llojet e narkotikëve dhe pasojat e përdorimit të narkotikëve të rrezikshëm dhe substancave psikotrope.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Virtualisht/Online

Qyteti: N/A

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Besim Kelmendi

Ali Kutllovci