Kompetenca Lëndore dhe territoriale sipas Ligjit për Kundërvajtje

Përshkrimi

  •         Kompetenca lëndore;
  •         Kompetenca e gjyqtarit individual;
  •         Kompetenca e organit kundërvajtës;
  •       Konflikti i kompetencave;
  •          Procedurat.

Objektivat

  • Identifikojnë rastet në kompetencën gjyqësore dhe atë të organit kundërvajtës;
  • Zbatojnë drejtë dispozitat ligjore, LRQP, LRRTRR dhe Ligjet nga lëmia ekonomike.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Virtualisht/Online

Qyteti: N/A

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Biljana Rexhiq