Procedura penale e kryerësve me çrregullime mendore

Përshkrimi

  • Ekzaminimi psikiatrik;
  • Paaftësia mendore dhe aftësia e zvogëluar;
  • Aktvendimi për paaftësinë për t’iu nënshtruar gjykimit;
  • Paraburgimi për personat me çrregullime mendore;
  • Lloji i masave të trajtimit të detyruar psikiatrik;

 

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të  të:

  • Zgjerojnë njohurit lidhur me veçoritë e procedurës penale ku përfshihen kryerësit me çrregullime mendore;
  • Vlerësojnë kushtet dhe kriteret ligjore lidhur me caktimin e paraburgimit për kryesit  me çrregullime mendore;
  • Njihen me llojet e masave të trajtimit të detyruara psikiatrik në liri dhe me ndalim në institucionet e kujdesit shëndetësor. 

 

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Virtualisht/Online

Qyteti: N/A

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Ramadan Gashi

Avni Mehmeti

  • 02 Mars