Program i Specializuar Trajnimi Ekstremizmi, radikalizmi dhe terrorizmi - Sesioni I

Përshkrimi

  • Vështrimi i kornizës ligjore kombëtare dhe ndërkombëtare kundër terrorizmit;
  • Parandalimi i terrorizmit, si fokus strategjik i përpjekjeve antiterroriste;
  • Të kuptuarit dhe përballja me ekstremizmin e dhunshëm dhe radikalizmin që favorizojnë terrorizmin.

Objektivat

Pas përfundimit të trajnimit, pjesëmarrësi do të jenë në gjendje që të:

  • Avancojnë njohuritë rreth kornizës ligjore kombëtare dhe ndërkombëtare kundër terrorizmit;
  • Kuptojë ekstremizmin e dhunshëm dhe radikalizmin që favorizojnë terrorizmin;
  • Demonstrojë teknikën e hetimit dhe të provuarit të terrorizmit, me theks të veçantë për liritë dhe të drejtat e njeriut, bashkëpunimin ndërkombëtar dhe mbrojtjen e viktimave;
  • Krahasojë lidhjet ndërmjet terrorizmit dhe krimit të organizuar;
  • Zbatojë drejtë ligjin lidhur me sanksionet penale ndaj kryerësit të veprave penale të terrorizmit.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Virtualisht/Online

Qyteti: N/A

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Vilard Bytyqi

Samedin Mehmeti

  • 27-28 Prill