Menaxhimi i rasteve

Përshkrimi

  • Menaxhimi i rasteve;
  • Parimet themelore të menaxhimit të rasteve;
  • Teknikat kryesore të menaxhimit të rasteve;
  • Përdorimi efektiv i SMIL në menaxhim të rasteve.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:

  • Zbatojnë parimet e menaxhimit të rasteve;
  • Zbatojnë njohuritë në menaxhimin e rasteve;
  • Aplikojnë teknikat e menaxhimit të rasteve.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Virtualisht/Online

Qyteti: N/A

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Zyhdi Haziri

Valdet Gashi