Tryezë e diskutimeve - Shtjellim i koncepteve kryesore të Udhëzuesit të KPSH mbi rolin dhe kontributin e prokurorit të shtetit në matjen e dënimit Përfituesit:Prokurorët e PTH Prizren dhe Gjakovë

Përshkrimi

Objektivat

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Virtualisht/Online

Qyteti: N/A

Shteti: Kosovë