Trajnim i Trajnuesve TiT "Luftimi i Dhunës ndaj Grave dhe Dhunës në Familje" 2

Përshkrimi

Objektivat

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Ariana Qosaj

Eilinee Skinnider

  • 15-16 Qershor