E drejta kontraktuese, kontratat e ndërtimit

Përshkrimi

  •   Kontrata mbi ndërtimin dhe specifikat e tyre;
  •   Kontrata publike dhe specifikat e tyre;
  •  Klauzolat e kontratës së ndërtimit;
  •  Uzansat e ndërtimit të kontratat e ndërtimit.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:

 

  • Rrisin ekspertizën profesionale rreth kontratës së ndërtimit, specifikat e saj, klauzolat e posaçme dhe karakteristikat tjera;
  • Avancojnë njohuritë rreth kontratës se inxhinjeringut dhe kontratat publike, llojet dhe karakteristikat e saj;
  • Aplikojnë drejtë procedurat ligjore në mbrojtjen e të drejtave të palëve afariste, në kontestet që rrjedhin nga mos përmbushja e këtyre kontratave.

 

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Virtualisht/Online

Qyteti: N/A

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Bajram Miftari

Teuta Beka

  • 21-22 Shtator