Zhvillimi i hetimeve, hartimi dhe ngritja e aktakuzës

Përshkrimi

 •   Roli i prokurorit dhe policisë në hetimet proaktive;
 •   Mënyra e sigurimit të provave;
 •  Teknikat e marrjes së deklaratave;
 •  Paraqitja e kërkesave në gjykatë;
 •  Mbrojtja e dëshmitarëve/dëmtuarve dhe dëshmitarët bashkëpunues;
 •   Mundësia hetuese e veçantë.
 •   Hartimi i aktakuzave.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:

 • Identifikojnë burimin e informacioneve dhe të ndërtojnë standardin e dyshimit të arsyeshëm;
 • Njohin metodat dhe tekniken e hetimit penal;
 • Vlerësojnë se kur dhe si informacionet shndërrohen në prova të pranueshme në procedurë penale;
 • Avancimi i njohurive lidhur me hartimit te aktakuzës.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Virtualisht/Online

Qyteti: N/A

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Bashkim Hyseni

Valdet Gashi

 • 22 Shtator