Trajnim në përdorimin e Sistemit për Menaxhimin Informativ të Lëndëve (SMIL)

Përshkrimi

  • Sistemi SMIL
  • Aplikacionet e SMIL
  • Regjistrimi i lëndëve, caktimi i seancave
  • Procesverbalet
  • Menaxhimi i ftesave deri në arkivim

Objektivat

  • Avancojnë njohuritë në përdorimin e SMIL
  • Zgjerojnë njohuritë rreth sistemit dhe aplikacioneve të SMIL

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë