Menaxhimi i kohës dhe stresit

Përshkrimi

  • Stresi dhe përkufizimi teorik
  • Menaxhimi i kohës
  • Prioritizimi i aktiviteteve
  • Teknikat e ruajtjes së shëndetit dhe kondicionit

Objektivat

  • Dijnë të menaxhojnë mirë kohën
  • Bëjnë prioritizimin e aktiviteteve të tyre ditore, javore dhe mujore
  • Njohin dhe aplikojnë teknikat dhe mënyrat e ruajtjes së shëndetit dhe kondicionit të punës

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Fatmir Çollakaj