Moduli bazik aspekti penal material - Zbatimi i Ligjit më të favorshëm, Shkaqet e Përjashtimit të Kundërligjshmërisë, Pjesa e Posaçme e së Drejtës Penale si dhe Veprat Penale kundër integritetit Seksual

Përshkrimi

Objektivat

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Hotel Amazona

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Burim Ademi

Shpëtim Peci

  • 25 Maj