Moduli bazik aspekti penal material - Bashkëpunimi në kryerjen e veprës penale si dhe veprat penale nga Kapitulli XXVI, Kapitulli XXIII, Kapitulli XXX dhe Kapitulli XXIX të KPK-se

Përshkrimi

Objektivat

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Hotel Amazona

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Afrim Shala

Shkelzen Ibrahimi

  • 26 Maj