Veprat penale kundër jetës dhe trupit me fokus te vepra penale e vrasjes dhe vrasjeve të rënda

Përshkrimi

  • Veprat penale kundër jetës;
  • Vrasja dhe llojet e vrasjeve;
  • Vrasjet e kualifikuara dhe priviligjuara.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:

  • Avancojnë njohuritë për veprat penale të vrasjes dhe format e kualifikuara dhe të privilegjuara të saj;
  • Identifikojnë format, rrethanat dhe aspekte tjera të veprat penale të vrasjeve të rënda;
  • Analizojnë rastet praktike të këtyre veprave penale.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Ali Kutllovci

Valdet Gashi

  • 27 Shtator