Punëtori me Kryetar dhe Kryeprokuror për Hartimin e Programit Trajnues për vitin 2023

Përshkrimi

Objektivat

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Hotel Amazona

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

  • 06-07 Tetor