Program i Specializuar i Trajnimit Krimi Kibernetik dhe kriptovalutat – Sesioni I

Përshkrimi

 • Krimi kibernetik – tendencat dhe instrumentet;
 • Teknologjia e përfshirë në krimin kibernetik;
 • Krimi kibernetik si vepër penale në legjislacionin e brendshëm – pornografia e fëmijëve;
 • Legjislacioni, procedura dhe praktika në lidhje me provat elektronike

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:

 • Identifikojnë fushën e krimit kibernetik – tendencat dhe instrumentet;
 • Avancojnë njohuritë rreth teknologjisë e përfshirë në krimin kibernetik;
 • Zgjerojnë njohuritë për Krimin kibernetik si vepër penale në legjislacionin e brendshëm;
 • Zbatojnë drejtë legjislacionin, procedurat dhe praktika në lidhje me provat elektronike;
 • Ligji procedural/masat hetimore në legjislacionin e brendshëm;
 • Njohin Legjislacionin ndërkombëtar dhe Bashkëpunimin ndërkombëtar.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Ikramije Bojaxhiu

Fadil Avdyli

 • 22-23 Mars