Pakujdesia

Moduli: Kodi Penal i Republikës së Kosovës

Nënmoduli: Kodi penal - pjesa e përgjithshme

Përshkrimi

Nga ky sesion trajnues pjesëmarrësit do të njoftohen rreth pakujdesisë pa vetëdije, dallimi i saj nga rasti pra pakujdesia profesionale dhe papërgjegjësia për veprat e kryera nga pakujdesisë pa vetëdije nga rasti si dhe në fokus trajtohet përgjegjësia penale për veprat penale të kualifikuara me rrethanat e posaçme.

Objektivat

·         Analizojnë pakujdesinë,

·         Bëjnë dallimin mes pakujdesisë me vetëdije dhe pavetëdije,

·         Vlerësojnë përgjegjësinë për veprat e kryera nga pakujdesia.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Bashkim Hyseni

  • 19 Shtator