• 04-06Prill

   Konferenca përmbyllëse e projektit Jufrex

  • 19Prill

   Sistemi prokurorial, struktura dhe kompetencat

  • 18Prill

   Sistemi gjyqësor, struktura dhe kompetencat

  • 24-25Prill

   Menaxhimi i punës në administraten e sistemit gjyqësor

  • 18-19Prill

   Seminar “Hetimi dhe ndjekja penale e korrupsionit në Shqipëri, Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe Kosovë”

  • 26-27Prill

   Moduli 2 Menaxhimi i punës në administratën e sistemit prokurorial

Apliko për trajnime