• 06-24Mars

   Program intershipi për kandidatet nga Shkolla e Magjistraturës nga Franca (ENM)

  • 27Mars

   Trajnim për Ndërmjetësim nga fusha Familjare

  • 25Mars

   Trajnim për Ndërmjetësim nga fusha Penale

  • 28Mars

   Trajnim për Ndërmjetësim nga fusha Komerciale

  • 26Mars

   Trajnim për Ndërmjetësim nga fusha Pronësore

Apliko për trajnime