• 02-06Prill

   Trajnim i prokurorëve të sapo emëruar në Turqi

  • 24Prill

   TIT - Etika Gjyqësore

  • 11Prill

   Sistemi Gjyqesor – struktura dhe kompetencat

  • 24-25Prill

   Menaxhimi i punës në administratën e sistemit prokurorial

   • Planifikim si mundësi për një punë te suksesshme; • Vendimmarrja e bazuar në planifikim.

   • Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: • Aplikojnë standardet dhe...
  • 18Prill

   Sistemi prokurorial, struktura dhe kompetencat

  • 24-25Prill

   Menaxhimi i punës në administratën e sistemit gjyqësor

   • Metodologjia e një pune efikase; • Rëndësia e llogaridhënies së stafit administrativ; • Raportimi...

   • Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: • Aplikojnë standardet adekuate...
Apliko për trajnime